Impresum

[Home] [Recenzije] [FAQs] [Impresum]

Ocjenite nas
Pošaljite komentar
Pretraživanje
stranica i recenzija

hby90

 

Za ove stranice odgovorna je četa mala, ali odabrana:

Obavijesti o filmovima, izlasku na videu/DVD-u/u kinima šaljite elektronskom poštom ili faksom na 01/488-9998. Webmastera možete, uz preferirani e-mail, dobiti i na spomenutom telefonu.

Napomena: Izbor serija, emisija i filmova sa televizije, iz kina i video ponude je subjektivan i uvelike ovisi o ukusu autora ovih stranica. Isto vrijedi i za recenzije filmova.

Zadnja izmjena:
21.09.2002

Sadržaji ovih stranica su (c)1999,2002 by Krešimir Kos, osim ako nije drukčije naznačeno.
Re-distribucija cijelog ili dijela sadržaja zabranjena je bez izričitog pismenog odobrenja autora.