X
The X Files


3.8.8. Holly (Julia Arkos)

Prezime nepoznato. Godine 1996. zaposlena kao tajnica u kompjuterskom arhivu FBI. Nakon incidenta u kojem je namlatila Skinnera kao vola, premjestena na polozaj telefonistice.