X
The X Files


3.8.7. Danny Valedeio

Agent FBI koji Mulderu preko telefona cini razne usluge, navodno u zamjenu za karte za utakmicu "Washington Redskinsa". Nikada vidjen na ekranu.