X
The X Files


3.8.3. Senator Richard Matheson (Raymond J. Barry)

Clan Senatskog odbora za nadgledanje obavjestajnih aktivnosti i najveci Mulderov zastitnik medju politicarima. Od godine 1994. njegova zastita prema Mulderu je prilicno upitna.