6.0 Kakva je razlika izmedju NTSC, PAL i SECAM standarda televizijske slike?

(odgovor napisao: Goran Vojkovic)

S obzirom da se televizija razvijala paralelno u nekoliko zemalja, pojavili su se razliciti standardi za prijenos signala. Glavna je razlika izmedju njih razlicit broj linija na ekranu, NTSC ih ima 525, a PAL i SECAM (osim Francuskog) ima 625 linija. Zbog toga za prebacivanje signala iz jednog sistema u drugi trebaju posebni konverteri, i slika nikada ne izgleda bas najbolje - cesti su pomaci u bojama.

PAL i SECAM koji se koristi u svim zemljama bivseg istocnog bloka imaju jednak broj linija, ali su nositelji boje i zvuka drugacije rasporedjeni, te na PAL televizoru ne mozemo uobicajeno dobiti SECAM color sliku.

Postoji i podvrsta SECAM-a koja se djelimicno koristi u Francuskoj, a ima 819 linija. Nije mi poznato da li je taj sustav napu{ten u zadnjih 10-ta godina.