1.3 Kratka povijest konferencije TV&Film.HR

Konferencija TV&Film.HR je nastala tako sto je autor ovog dokumenta tokom ljeta 1994. imao obicaj da u konferenciju /Bugcaffe na Bug Bjelovar BBSu (danas Hellicom) ubacuje vlastite recenzije filmova koje je gledao bilo na kinu, bilo na videu. To je potaklo SysOperatora Bug Bjelovar BBSa da predlozi stvaranje posebne konferencije koja bi bila posvecena iskljucivo filmu, videu i TV. Konferencija pod nazivom /Film&TV je uskoro bila umrezena u BUGNET (ciji su clanovi bili Bug BBS iz Zagreba i Bug Bjelovar BBS), a autor ovog dokumenta postao njen moderator.

U prosincu 1994. je na poticaj s Bug Bjelovar BBSa ista konferencija umrezena i s ostalim hrvatskim BBSovima te je preimenovana u CroatiaNet konferenciju TV&Film.HR. Od svibnja 1995. se statisticki podaci o konferenciji mogu dobiti pomocu StatBota.