11.3 Da li je "Pulp Fiction" remake filma "Reservoir Dogs"?

Nije. Osim prezimena pojedinih likova (koji su, prema pojedinim Tarantinovim intervjuima u stvari rodbina, a ne isti ljudi) oba filma nemaju nista zajednicko u zapletu.